Kostrådgivning

E-post: jessica@kostochhalsa.com
  • ”Om du funderar på om du behöver kostrådgivning så behöver du kostrådgivning.” LICENSIERAD KOSTRÅDGIVNING Kostrådgivning är bra för alla som påverka sin hälsa i rätt riktning. För den som på ett naturligt, medicinfritt sätt vill optimera sin hälsa. Det kan vara till stor hjälp vid ex övervikt/undervikt, hormonella besvär, medicinska diagnoser, magproblem, trötthet, ledbesvär, diabetes, […]